Чаша подвесного унитаза Vitra Metropole V-Care Basic 5674B003-6193

Чаша подвесного унитаза Vitra Metropole V-Care Basic 5674B003-6193
Чаша подвесного унитаза Vitra Metropole V-Care Basic 5674B003-6193Чаша подвесного унитаза Vitra Metropole V-Care Basic 5674B003-6193Чаша подвесного унитаза Vitra Metropole V-Care Basic 5674B003-6193Чаша подвесного унитаза Vitra Metropole V-Care Basic 5674B003-6193Чаша подвесного унитаза Vitra Metropole V-Care Basic 5674B003-6193